Riksvåpenet, rød løve på hvit bakgrunn

Riksvåpen

Riksvåpen med løven frittstående benyttes i Stortingets administrasjons virke; fra ekstern kommunikasjon, trykket internmateriell, utstillinger, interiører, skilting og gaveartikler til fysiske omgivelser. Dette er det andre og mest anvendte formalitetsnivået i den visuelle identiteten.

Farger

Riksvåpen gjengis i følgende farger:

PMS 185C rød, PMS Black 6C sort, 100% sort, PMS 874C gull.

Rød er den primære fargen, og riksvåpenet skal som hovedregel gjengis på lys bakgrunn.

 

Riksvåpen og navnetrekk

Riksvåpen benyttes primært sammenstilt med navnetrekk. Riksvåpenet og navnetrekket utgjør Stortingets avsendersignatur, og skal være fremtredende i alle eksterne sammenhenger. Forholdet mellom riksvåpenet og navnetrekket er endelig og skal ikke endres. Riksvåpen med navnetrekk benyttes i de definerte fargene.

Minimumsavstander

På flater som ikke er definert av maler, skal plassering av riksvåpen følge retningslinjer for minimumsavstand. Denne avstanden definerer det tomrommet som til en hver til skal finnes rundt riksvåpenet. Høyden på bokstaven «S» i navnetrekket utgjør minimumsavstanden på alle sider av riksvåpenet, med unntak av i bunnen der avstanden bør være 2 x «S» høyden.


Riksvåpen benyttet frittstående

Riksvåpenet kan stå alene i sammenhenger det ikke er påkrevet med en tydelig avsendersignatur. Eksempler på bruk kan være intern skilting i bygget, interiør, interndrift, gaveartikler og i sosiale medier der symbolet er løsrevet fra navnetrekket.

Minimumsavstander

Det frittstående riksvåpenet følger retningslinjer for minimumsavstand, der det ikke er definert av maler. Minimumsavstanden definerer det tomrommet som til en hver til skal finnes rundt det frittstående riksvåpenet. Halve høyden til løven utgjør minimumsavstanden, og denne avstanden skal være på alle sider av det frittstående riksvåpenet.

Plassering på mørke flater og bilder

Som en hovedregel benyttes riksvåpen med og uten navnetrekk på hvit bakgrunn, men riksvåpenet kan også benyttes negativt (hvit) på mørke profilfarger eller på foto. For at riksvåpenet skal fremstår med tydelighet er det viktig at bakgrunnsfargen er tilstrekkelig mørk og at fotoet ikke har for store kontraster eller detaljrikdom der riksvåpenet plasseres.

 

Størrelser på formatet

Riksvåpen benyttes i definerte størrelser på formatene A4, A5 og A6. På formater som er over A4, skaleres størrelsen i henhold til det gitte formatets grid. For digitale flater er det utviklet egne størrelser på originaler for riksvåpenet.

Minimumsstørrelse

Minimumsstørrelsen til riksvåpenet med navnetrekk er 43,95 mm bredde. Dette tilsvarer den størrelsen som benyttes i A6-formater.

Plassering på formatet

Riksvåpenet med og uten navnetrekk plasseres alltid venstrestilt i topp, i tråd med formatets grid. For å sikre at Stortinget fremstår som en tydelig avsender med tilstrekkelig avstand fra øvrig innhold, er satsspeilet trukket ned på formatet.

 

Last ned

A4

Riksvåpen med navnetrekk
Sort, cmyk, eps 

Riksvåpen med navnetrekk
Sort, rgb, jpg

Riksvåpen med navnetrekk
Rød, pms, eps

Riksvåpen med navnetrekk
Rød, cmyk, eps

Riksvåpen med navnetrekk
Rød, rgb, jpg

A5

Riksvåpen med navnetrekk
Sort, cmyk, eps

Riksvåpen med navnetrekk
Sort, rgb, jpg

Riksvåpen med navnetrekk
Rød, pms, eps

Riksvåpen med navnetrekk
Rød, cmyk, eps

Riksvåpen med navnetrekk
Rød, rgb, jpg


Sist oppdatert: 24.11.2021 13:20