Eksepel på trykksak med medsignering

Medsignering

Stortinget følger en merkestruktur som innebærer at alle avdelinger, seksjoner, tjenester og produkter konsekvent benytter riksvåpenet med navnetrekk som avsender.

Retningslinjene for medsignering skal bidra til at Stortinget fremstår som en tydelig avsender i alle flater: der Stortinget forvalter flaten alene, der Stortinget er avsender med en samarbeidspartner og der Stortinget bidrar i en ekstern sammenheng.

Prinsipp for medsignering av produktnavn eller tjeneste

Kravet til å benytte formgitt tjeneste- eller produktnavn, er at tjenesten eller produktet skal heve etterlatt inntrykk av Stortinget. «MiniTinget» og «Valget er ditt» er eksempler på produkter som gjør dette. Produktnavnene skal derfor stå på alt materiell som benyttes i forbindelse med spillene. For å sikre at Stortinget fremstår som en tydelig avsender, skal produktnavnet settes venstrestilt i nedre kant, i tråd med formatets grid. Produktnavnet skal settes i Berlingske Sans Light i versaler (store bokstaver), med 50/1000 em kerning. Høyden på versalene i produktnavnet skal være identisk med versalhøyden i Stortingets navnetrekk. Høyden vil avhenge av formatets størrelse.

 

Prinsipp for medsignering med samarbeidspartner

Når ekstern(e) samarbeidspartner(e) skal sammenstilles med Stortinget på gitte arrangementsflater, skal samarbeidspartnerens logo stå venstrestilt i nedre kant, i tråd med formatets grid. I det definerte området er det plass til at flere samarbeidspartnere kan ha sin logo. Logoenes størrelse skal ikke gå utover det definerte området. Layouten som benyttes i medsigneringen bidrar til å tydeliggjøre at Stortinget er den primære avsenderen.

 

Prinsipp for medsignering i ekstern sammenheng

Der Stortinget bidrar som samarbeidspartner i et eksternt arrangement, skal plasseringen av riksvåpenet og navnetrekk følge retningslinjene for minimumsavstander rundt riksvåpenet. Minimumstørrelsen på riksvåpenet med navnetrekk skal ikke være mindre enn 45mm bred (A6-størrelse). Riksvåpenet skal alltid sammenstilles med navnetrekk i medsignering, og det er kun riksvåpenet med løven frittstående som kan benyttes. Sort eller rød utgave av riksvåpenet benyttes på hvite og lyse flater, mens hvit utgave benyttes på mørke bakgrunner.


Sist oppdatert: 08.11.2016 14:58