Identiteten i bruk

Identiteten skal levendegjøres på et vidt spekter av flater, og retningslinjene for bruken av designelementene bidrar til å skape en gjenkjennelig helhet. I denne seksjonen vises eksempler på flater, til inspirasjon for implementeringen. Konkrete retningslinjer finnes i seksjonene hvor designelementene presenteres.

Papirkvaliteten som benyttes er et ubestrøket hvit papir, som tilfører en renhet og kvalitetsfølelse, og som forsterker den varme fargepaletten i identiteten.

 
Brevark og konvolutt for presidentskapet

Riksvåpen med skjold, krone og navnetrekk midtstilt i gull. Bord i lys varm grå.

 
Brevark og konvolutt for Stortingets administrasjon

Riksvåpen og navnetrekk venstrestilt i rød. Bord i lys varm grå.

 
Sosiale medier - mobil

Riksvåpen i symbolfeltet i kombinasjon med navn. Foto av bygningen i billedfeltet.

 
Nettside

Riksvåpen med navnetrekk venstrestilt i rød på hvit bunn

 
Brosjyrer A4

Riksvåpen med navnetrekk venstrestilt i hvit på foto og i rød på hvit bunn. Tittelfelt danner horisontal sentrering.

Oppslag layout hovedbrosjyre A4

Spaltesystem med smalt venstrefelt og to bredere midtfelt for variasjon i oppslagene.

 
Delegasjonsbrosjyrer A5

Riksvåpen med navnetrekk venstrestilt i hvit på foto. Medsignering for samarbeidspartnere nederst på hvit bunn. Overlappende tittelboks i røde farger med multiply-effekt.

Oppslag layout CV-presentasjon og lommeprogram A5 og A6

Spaltesystem med et smalt ventrefelt og et bredt høyrefelt for å tydeliggjøre det tekstlige innholdet.Internbrosjyrer A5

Riksvåpen med navnetrekk venstrestilt i hvit på røde bunnfarger. Tilpassete mønsterversjoner i halvformat på bakgrunnene.

Oppslag layout Protokollhåndbok A5

Spaltesystem med bredt midtfelt for effektiv bruk av flatene.

 
Statsbudsjettet

Riksvåpen med skjold, krone og navnetrekk benyttes midtstilt i hvit på flaggblå bakgrunn. Tittel i to fargetoner sentrert horisontalt.

 
Parlamentariske dokumenter

Riksvåpen med skjold, krone og navnetrekk midtstilt på farget og hvit bunn. Tilpasset mønster og tittelfelt danner horisontal sentrering.

 
Arrangementsdokumenter for presidentskapet

Riksvåpen med skjold, krone og navnetrekk midtstilt i gull på forsidene. Mønster i lys varm grå på innside og baksider. Bruk av gull på utvalgte titler og dekorelementer.

 
Rollup

Riksvåpen og navnetrekk venstrestilt på farget og hvit bakgrunn. Tittel i to fargetoner i kombinasjon med bilder.

 
Stillingsannonse

Riksvåpen og navnetrekk venstrestilt i rød. Typografisk oppsett og bord i bunn i lys varm grå.

 
Mansjettknapper

Riksvåpen i preg på sirkulære mansjettknapper


Sist oppdatert: 07.12.2016 13:15