Grafiske elementer

Detaljer med opprinnelse fra stortingsbygningens fasade og interiør er videreutviklet til enkle og moderne geometriske mønstre, border og dekorelementer. De grafiske elementenes oppgave er å tilføre identiteten et egenartet og gjenkjennelig uttrykk med stor grad av fleksibilitet, for å skape en helhet i de mange flatene identiteten vises på.

De grafiske elementene består av

  • (A) Mønster
  • (B) Border
  • (C) Dekorelement
  • (D) Struktur

Mønster

Det er utviklet fem ulike mønstre: prisme, bølge, sirkel, stjerne og rute. Mønstrenes bruksområde spenner vidt, fra trykket materiell, interiører, skilting og gaveartikler til fysiske omgivelser. Mønstrene er tilgjengelige i flere fargevarianter, men skal ikke endres i form.

Mønstrene finnes i to utgaver: utfallende og tilpasset utvalgte formater.

Mønster brukt utfallende

I trykksaker benyttes de utfallende mønstrene på innsidene av brosjyrer og mapper. Mønstrene benyttes ikke i kombinasjon med foto, hverken på forsider eller layout forøvrig.

Mønster tilpasset formater

De tilpassede mønstrene benyttes på forsider og baksider av formater. På forsidene kan de benyttes i rødtoner, mens benyttet på baksider bør de være ensfarget.

Border

Bordene er en variant av mønstrene, og benyttes i kontortrykksaker: brevark, konvolutter, PowerPoint og IT-maler. Bordene er tilpasset formatets bredde og plasseres i bunn, i tråd med formatets grid.

Dekorelement

Dekorelementet er hentet fra stortingsbygningens fasade, og benyttes både som dekorelement i gull for å skille informasjon på nivå 1 og i rødtoner som punktutheving på nivå 2.

Struktur

Det er utviklet en struktur til bruk i digitale flater samt forsider og layout forøvrig. Strukturen benyttes kun i lys varmgrå, slik at det tekstlige innholdet har god lesbarhet.


Sist oppdatert: 08.11.2016 14:59