Foto

Stortingsbygningen er et nasjonalt ikon, og vil være et sentralt fotografisk element i den visuelle identiteten. Fasaden, interiører og unike detaljer fra innsiden benyttes for å formidle den visuelle egenarten som er iboende i bygningen.

Følgende retningslinjer bør benyttes for å sikre en gjenkjennelighet i billedbruken i den visuelle identiteten. 

Visuelt uttrykk

 • fargefriskhet; klare og uttalte farger
 • gode kontraster
 • enkle og majestetiske komposisjoner
 • interessante og overraskende vinkler i detaljer
 • detaljrikdom
 • bevisst forhold til valg av utsnitt
 • bruk av både de gyldne og røde fargene i bygningen
 • både «det store bildet» og «tett på» i formidlingen av 
aktivitetene og menneskene i bygningen

Kvalitet og krav

 • høy fotografisk kvalitet
 • gi et profesjonelt og helhetlig inntrykk
 • ha relevans for det de skal brukes til
 • ha høy oppløsning i trykksaker, 300 dpi
 • være tilpasset responsivt design (bilder for web)

Fotografier som benyttes til forsider av trykksaker bør ha ensfarget og rolig flate i topp av formatet, slik at riksvåpenet fremstår med tilstrekkelig tydelighet.

Stortingets billedarkiv til bruk i den visuelle identiteten er del inn i følgende motiver:

Fasade

Stortingsbygningn er ikonisk, og fasaden er sentral i formidlingen av det monumentale og imøtekommende som Stortinget som institusjon står for.

Interiør og detaljer

Unike rom og flater fra innsiden av bygningen benyttes for å gjenskape den mangfoldige visualiteten som finnes i bygningen. Motiver som ikke er allment kjente, er også interessante for å vise nye sider av Stortinget. Fremhevelse av utvalgte detaljer formidler noe av historien som sitter i veggene.

Aktivitetene i bygningen

Aktivitetene i bygningen skal formidles med en autentisk nerve hvor en følelse av omgivelsene også inngår i motivet. Oppmerksomhet om både det store bildet og tette dialoger viser kraft og engasjement.

Historiske bilder

Historiske fotografier som viser Stortingets rolle, mandat og utvikling gjennom tidene, benyttes i flere sammenhenger, og danner en fin kontrast til det fargesterke uttrykket i de øvrige fotoene.

Formater

Fotografier tilpasset breddeformat egner seg for bruk på nettsiden til thumbnails og artikkelbilder. Breddeformat benyttes også til PowerPoint og digitale skjermer. Det er også ønskelig med forsider med ekstremt breddeformat der hovedmotivet ligger til høyre i fotoet. Disse er tenkt benyttet utfallende over hele omslaget.

Høydeformat egner seg til brosjyre- og rapportforsider og i annonser og layout forøvrig.


Sist oppdatert: 08.11.2016 14:59