Valg og konstituering

Valglokale. Foto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Stortingsvalg

I september hvert fjerde år skal det velges 169 representanter fra 19 valgdistrikt til Stortinget.

Tidligere utenriksminister Halvard Lange stemmer ved stortingsvalget i 1949. Foto: NTB scanpix.

Historiske valgordninger

I Norge har vi i dag forholdstallsvalg i flermannskretser, men også andre valgordninger er blitt benyttet.

Konstituering av det 165. storting i 2020. Foto: Stortinget.

Konstituering

Stortinget trer sammen første hverdag i oktober. I valgår skjer konstitueringen omkring en uke senere. Deretter foretar kongen den høytidelige åpningen.

Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

Fullmaktskomiteen

Fullmaktskomiteen kontrollerer om stortingsrepresentantene er valgt på korrekt måte.

Komitéhøring. Foto: Stortinget.

Valgkomiteen

Valgkomiteens hovedoppgave er å velge medlemmene til de 12 fagkomiteene.