Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter ble stiftet i 1993 og er et tilbud til alle som har vært stortingsrepresentanter eller møtende vararepresentanter, og som ønsker å ha kontakt med Stortinget og egen partigruppe.

Foreningen gir tilbud om politisk oppdatering og faglige foredrag, samt utflukter til aktuelle steder i og omkring Oslo. Foreningen har to møter i året med faglig/politiske foredrag med etterfølgende middag i Stortinget. Det er også lagt til rette for møte med de respektive partigruppene. Det er utarbeidet regler for reisegodtgjørelse for de som bor langt unna Oslo og har store reiseutgifter.

Foreningen er representert ved årsmøter i våre søsterforeninger i Norden. Foreningen har cirka 270 medlemmer.

Søknad om medlemskap i foreningen går til kasserer Signe Øye på e-post: signe.oye@online.no.

Foreningen har også opprettet en Facebookgruppe du kan melde deg inn i. Trykk her for å komme til gruppen på Facebook, og meld deg inn ved å trykke «bli medlem». 

Henvendelser til foreningen kan rettes til Stortingets administrasjon ved Tone Magnussen.

Vedtekter for foreningen. 

Styret i foreningen:

 

Leder

Erik Dalheim (A)

Nestleder

Øyvind Urheim Halleraker (H)

Kasserer

Signe Øye (A)

Sekretær

Åse Klundelien (A)

Styremedlemmer

Kristen Leschbrandt (H)

 

Hans Johan Røsjorde (FrP)

 

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Varamedlemmer

Unn Aarrestad (SP)

 

Kjellbjørg Lunde (SV)

 

Terje Johansen (V)

Revisor

Vigdis Magistad (A)

Vara revisor

Torstein Rudiahagen (A)


Valgkomiteen:

 

Leder

Reidun Gravdahl (A)

 

Oddmund Hammerstad (H)

 

Elsa Skarbøvik (Krf)

Vara

Morten Lund (SP)


Sist oppdatert: 05.10.2020 09:04