Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortingets 100 år i utenrikspolitikken

Winston Churchill besøkte Stortinget i 1948.  Foto: NTB scanpix.

Utenrikspolitikk skiller seg fra andre politikkområder. Grunnloven gir regjeringen ansvaret for utenrikspolitikken, men Stortinget spiller likevel en viktig konstitusjonell rolle gjennom lovgivning, budsjett og ulike former for debatt.

– I tiden fremover bør Stortinget vurdere hvordan utenrikspolitiske saker som diskuteres bak lukkede dører i større grad kan bli kjent for offentligheten, sier Anniken Hutifeldt, leder for utenriks- og forsvarskomiteen.

Les Huitfeldts kronikk om Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité.

I 2017 markerer komiteen Stortingets 100 år i utenrikspolitikken. Les mer om åpenhet og debatt i utenrikspolitikken.

Les nylig avgraderte referater fra den utvidede utenrikskomiteen for perioden 1976–1985.