Bestilling av trykte publikasjoner

Alle offentlige publikasjoner fra Stortinget, regjeringen og departementene legges i dag ut på stortinget.no og regjeringen.no. På denne siden finner du informasjon om hvor du kan henvende deg for å få tak i publikasjonene i trykket versjon. 

Stortinget deler ikke ut trykte offentlige publikasjoner. Dette er fordi Departementenes servicesenter (DSS) har det overordnede ansvaret for trykk og distribusjon av offentlige publikasjoner fra Stortinget, regjeringen og departementene. Stortinget følger deres praksis for å sikre alle brukere lik behandling.

Offentlige virksomheter

Offentlige virksomheter som har behov for trykte publikasjoner bes vennligst kontakte DSS direkte:

Privatpersoner og bedrifter

Privatpersoner og bedrifter som har behov for trykte publikasjoner bes vennligst kontakte Fagbokforlaget:

Utlån fra bibliotek

Offentlige publikasjoner kan også lånes på lokale folkebibliotek. Mange lokale folkebibliotek har abonnement på offentlige publikasjoner som man kan låne fra. Alternativt kan biblioteket foreta innlån fra Fylkesbibliotekene som har samlinger av offentlige publikasjoner.


Sist oppdatert: 02.05.2017 14:07