Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Jobb på Stortinget

Vil du jobbe med å støtte opp under den parlamentariske virksomheten?

På disse sidene kan du finne mer informasjon om ledige stillinger, søknadsprosessen og hvordan det er å være ansatt på Stortinget.

Les om ansettelsesprosessen
Personvern ved rekruttering
Ledige stillinger

Å jobbe på Stortinget

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv.