Utviklingsstaben

Utviklingsstaben er et kompetansesenter som skal bidra til at administrasjonens lykkes i sitt endrings- og utviklingsarbeid.

Fungerende seksjonsleder: Bjørn Tore Heyerdahl, tlf. 23 31 29 51

bjorn.tore.heyerdahl@stortinget.no


Sist oppdatert: 31.08.2021 11:39