Norges grunnlov av 17. mai 1814 er dokument nr. 1 i Stortingets arkiver.

Norges grunnlov av 17. mai 1814 er dokument nr. 1 i Stortingets arkiver.

Stortingsarkivet

Stortingsarkivet er fjernarkiv (depotarkiv) for Stortingets konstitusjonelle og administrative virksomhet med arkivmateriale fra 1814 til i dag.

Arkivmaterialet omfatter historisk arkiv, Stortingets saksarkiv, bildearkiv og lydarkiv. I tillegg utarbeider stortingsarkivet det trykte registerbindet (7. del) til stortingsforhandlinger, som er en sesjonsvis (årlig) samling av alle trykte dokumenter til saksbehandlingen i Stortinget. Etter hver valgperiode samles de årlige registrene i et hovedregister for hele fireårsperioden.

Registrene danner utgangspunktet for søk i digitaliserte stortingsforhandlinger 18142005.

Historisk arkiv 

Arkivmaterialet omfatter protokoller og utrykte dokumenter fra Stortinget og dets avdelinger, møter for lukkede dører, presidentskapet, fagkomiteene og de administrative avdelingene.

I tillegg finnes arkivsaker etter Riksforsamlingen på Eidsvoll, riksrettsarkivene 1814-1927, parlamentariske kommisjoner og gruppestyreprotokoller fra partigrupper (unntatt DNA og SF/SV). Arkivene etter fagkomiteene er skilt ut som egne arkiver fra 1954.

Stortingsarkivet lager nettutstillinger og nettpresentasjoner i forbindelse med historiske markeringer:

Stemmerett for kvinner 1913-2013
Grunnloven 1814-2014
Riksretten - en poltisk domstol i 200 år

Se også eldre nettpresentasjoner fra stortingsarkivet på siden Historisk dokumentasjon

Stortingets saksarkiv

Saksarkivet er en samling av trykte dokumenter ordnet etter emne, som omfatter alle saker behandlet i Stortinget fra 1945 t.o.m. 2004/2005. Saksarkivet er et hjelpemiddel for den som ønsker å sette seg inn i forhistorien til en sak eller finne liknende saker.

Bildearkivet

Bildearkivet er en samling portrettfotografier av tidligere og nåværende stortingsrepresentanter, foruten gruppebilder og eldre og nyere interiør- og eksteriørbilder av stortingsbygningen. Samlingen utgjør ca. 7000 fotografier. Bilder kan bestilles på e-post: arkivet@stortinget.no.

Lyd- og videoarkivet

Lydarkivet inneholder lydopptak av møtene i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget fra 1989/1990 (odelsting og lagting t.o.m.  2008/2009), i tillegg til lyd- og videoopptak fra åpne høringer fra 1995/1996. Stortingsarkivet oppbevarer også videoopptak av stortingsmøter fra og med 2006. Fra 2010 ligger videoene tilgjengelige i videoarkivet.

Registre

Stortingsarkivet utarbeider sesjonsvise registre som utgjør 7. del (tidligere 9. del) av stortingsforhandlinger. Registeret inneholder:

• Systematiske saksoversikter, der sakene er ordnet etter type eller behandlingsmåte
• Saksregister, der sakene er ordnet etter emne (jf. Stortingets saksarkiv)
• Talerregister til debattene i Stortinget som omfatter innleggene til representanter, vararepresentanter og statsråder

Ved endt valgperiode lages et hovedregister for hele perioden. Hovedregisteret består av to deler, et saksregister og et talerregister.

Historiske registre 

Høsten 2013 lanserte stortingsarkivet digitaliserte Stortingsforhandlinger. Alle stortingsdokumenter fra 1814 er digitalisert og gjort tilgjengelig gjennom søk i hovedregistrene, stikkord og tema, publikasjonstitler og/eller talerregisteret.

Klikk her for å gå til søk i Stortingsforhandlinger 18142005.
Du kan også søke i fulltekst innenfor hvert hovedregister.

Stortingsarkivets interfolierte registre gir en unik inngang til det utrykte materialet til Stortingets saksbehandling i perioden 18211857. Som navnet tilsier, er det i de interfolierte registrene satt inn blanke sider mellom de trykte sidene, med håndskrevne referanser til utrykt materiale fra Stortingets ekstraktprotokoll. 

De 13 interfolierte registerbindene er tilgjengelige i pdf (NB! Store filer): 

1821–1822 (18 Mb), 1824 (15 Mb), 1827–1828 (24 Mb), 1830 (16 Mb), 1833 (18 Mb), 1836–1837 (17 Mb), 1839 (12 Mb), 1842 (9 Mb), 1845 (8 Mb), 1848 (12 Mb), 1851 (21 Mb), 1854 (21 Mb) og 1857 (24 mb).

Annet


Biografiopplysninger om stortingsrepresentanter
For opplysninger om representanter etter 1945, gå til Stortingets biografisider.
For opplysninger om representanter før 1945, gå til NSDs nettsider  (Data om det politiske system).

Kunst i Stortinget
Stortingsarkivet forvalter kunsten i Stortinget.

Hemmelige saker
En oversikt over møter for lukkede dører og avgraderte dokumenter finner du under siden Lukkede møter.

Arkivene i Oslo
Stortingsarkivet samarbeider med de andre arkivinstitusjonene i Oslo; Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo, Oslo byarkiv og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Vil du vite mer om dette samarbeidet og kommende arrangementer, gå til nettstedet https://arkiveneioslo.wordpress.com/


Sist oppdatert: 11.06.2019 12:48 


Henvendelser til stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 70
E-post: arkivet@stortinget.no

Besøk etter avtale 
Besøksadresse: Prinsens gate 26 (inngang fra Wessels plass)
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo

Åpningstider:
Mandag-fredag: 09.00-15.00
(Sommertid 24. juni-31. august: 09.00-14.00)