Nordisk råd 2018: Trusler mot demokratiet

Michael Tetzschner og Martin Kolberg. Foto: Stortinget.

Norge har presidentskapet i Nordisk råd i 2018. Det betyr at vi leder arbeidet gjennom året og at sesjonen – Nordisk råds viktigste møtearena – ble avholdt på Stortinget i uke 44. Temaet for sesjonen var trusler mot demokratietSe program , videopptak av møtene og bilder fra sesjonen. Storbritannias statsminister Theresa May besøkte Stortinget 30. oktober.

For å bidra til et fortsatt bærekraftig og trygt Norden, har Norge valgt fire satsingsområder for presidentskapet:

  • Helseteknologi og pasientsikkerhet
  • Utdanning, inkludering og mobilitet
  • Miljø og sikkerhet til havs
  • Forsvar og sikkerhet

Les intervju med Michael Tetzschner og Martin Kolberg om det nordiske samarbeidet.

Foto: Norden.org.

Om Nordisk råd

Nordisk råd er et samarbeidsorgan for parlamentene i de nordiske landene. På regjeringssiden møtes man i Nordisk ministerrråd. Det nordiske samarbeidet er et av verdens mest omfattende regionale samarbeider.

Om Nordisk råd