Stortingsmøte

Ei oversyn over alle planlagde stortingsmøte. Lista viser inneverande veke fyrst. Bruk nedtrekkslista for å finna planlagde møte for andre veker, eller vel alle og du får fram det samla langtidsprogrammet.

Kvar torsdag vert programmet for møta i neste veke fastsette av presidentskapet på Stortinget. Programmet for møta lengre fram i tid vert òg oppdaterte kvar torsdag, men det er førebels datoar for handsaming som kan verta endra. Det endelege programmet for eit møte vert vist i ein fullstendig dagsorden.

Snarveg til møteprogram for alle veker.

Dagsordenar for møta.

Det vert skrive referat frå alle møte i Stortinget. Innlegga blir skrivne og publiserte fortløpande. Normalt vil eit innlegg liggje føre i førebels versjon 3-4 timar etter at det er halde i salen.

Veke 40  2019

 • Måndag 30. september

  Møte

  Storting kl. 13:00

  Merknad

  -Europarådet. Strasbourg.
 • Tysdag 01. oktober

  Møte

  Storting kl. 13:00
  1. Stortingets sammentreden og konstituering

  Merknad

  -Europarådet. Strasbourg.
 • Onsdag 02. oktober

  Møte

  Storting kl. 13:00
  1. Den høytidelige åpning av det 164. storting

  Merknad

  -Gudstjeneste i Oslo domkirke kl. 17.00 i anleding Stortingets åpning
  -Europarådet. Strasbourg.
 • Torsdag 03. oktober

  Møte

  Storting kl. 10:00
  1. Trontaledebatt

  Merknad

  -Europarådet. Strasbourg.
  -OSSE. Marrakech
 • Fredag 04. oktober

  Møte

  Storting kl. 9:00
  1. Trontaledebatten fortsetter

  Merknad

  -Europarådet. Strasbourg.
  -OSSE. Marrakech
 • Laurdag 05. oktober

  Merknad

  -OSSE. Marrakech
 • Søndag 06. oktober

  Merknad

  -OSSE. Marrakech