Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Utenriks- og forsvarskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
18.10.2019 kl. 09.45
21.10.2019 kl. 10.00

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Utenriks- og forsvarskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
14.10.2019 kl. 10.00 Program
Program
08.10.2019 kl. 10.30

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Utenriks- og forsvarskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
02.10.2019 kl. 17.00 Halde
Program - Videoarkiv