Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
08.01.2019 kl. 10.15

Representantforslag om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter

Transport- og kommunikasjonskomiteen
03.01.2019 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt
08.01.2019 kl. 10.15

Representantforslag om å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving

Transport- og kommunikasjonskomiteen
03.01.2019 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt
25.10.2018 kl. 14.00

Representantforslag fra stortingsrepresentantene om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
22.10.2018 kl. 12.00 Halde
Program - Videoarkiv
15.10.2018 kl. 09.00
17.10.2018 kl. 12.00

Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
09.10.2018 kl. 23.59 Halde
Program
Program - Videoarkiv