Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
24.04.2018 kl. 13.30

Representantforslag om å utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for nye jernbanestrekninger på norsk side for strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, K-248
20.04.2018 kl. 15.00 Halde
Program - Videoarkiv
16.03.2018 kl. 09.30

Representantforslag om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
13.03.2018 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
06.03.2018 kl. 13.30

Representantforslag om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
28.02.2018 kl. 14.00 Halde
Program - Videoarkiv
17.01.2018 kl. 09.00

Representantforslag om å stanse konkurranseutsettingen av persontransport med tog

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
15.01.2018 kl. 15.00 Halde
Program - Videoarkiv
30.10.2017 kl. 10.00
31.10.2017 kl. 10.00

Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortinget, Nedre Vollgt. 20, N-202
23.10.2017 kl. 12.00 Halde
Program
Program - Videoarkiv