Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
30.10.2017 kl. 10.00
31.10.2017 kl. 10.00

Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortinget, Nedre Vollgt. 20, N-202
23.10.2017 kl. 12.00 Halde
Program
Program - Videoarkiv