Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Næringskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
26.03.2020 kl. 08.30

Høytflyvende satellitter - jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet

Næringskomiteen
19.03.2020 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt
25.02.2020 kl. 16.00

Representantforslag om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
19.02.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
13.02.2020 kl. 10.45

Representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
09.02.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
13.02.2020 kl. 11.00

Representantforslag om bærekraftig turistfiske

Næringskomiteen
09.02.2020 kl. 23.59 Høyringa er avlyst
28.01.2020 kl. 12.30

Representantforslag om utredning og innføring av turistskatt

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
21.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
28.01.2020 kl. 11.00

Representantforslag om statlig lederlønnskuttreform

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
21.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
28.01.2020 kl. 11.00

Statens direkte eierskap i selskaper - Bærekraftig verdiskaping

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
21.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
15.01.2020 kl. 09.00

Samhandling for betre sjøtryggleik

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
07.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
13.01.2020 kl. 15.00

Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
06.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 15.30

Representantforslag om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold

Næringskomiteen
Sted: Stortinget, Prinsens gate 26, N-202
08.12.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 10.15

Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring

Næringskomiteen
Sted: Stortinget, Prinsens gate 26, N-202
08.12.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
23.10.2019 kl. 08.00

Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
17.10.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
23.10.2019 kl. 09.05

Representantforslag om en styrking av rekenæringen

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
21.10.2019 kl. 10.00 Halde
Program - Videoarkiv
15.10.2019 kl. 10.15

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
10.10.2019 kl. 10.00 Halde
Program - Videoarkiv