Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Finanskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
14.10.2019 kl. 10.00
15.10.2019 kl. 09.00

Statsbudsjettet 2020

Finanskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
08.10.2019 kl. 23.59 Program
Program
14.10.2019 kl. 10.00
15.10.2019 kl. 09.00

Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2020 - lovsaker

Finanskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
08.10.2019 kl. 23.59 Program
Program
14.10.2019 kl. 10.00
15.10.2019 kl. 09.00

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2020

Finanskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
08.10.2019 kl. 23.59 Program
Program
14.10.2019 kl. 10.00
15.10.2019 kl. 09.00

Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020

Finanskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
08.10.2019 kl. 23.59 Program
Program