Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Familie- og kulturkomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
05.11.2019 kl. 13.00

Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken

Familie- og kulturkomiteen
29.10.2019 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt
05.11.2019 kl. 13.00

Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

Familie- og kulturkomiteen
29.10.2019 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt
05.11.2019 kl. 13.00

Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

Familie- og kulturkomiteen
29.10.2019 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt
21.10.2019 kl. 09.00
24.10.2019 kl. 09.00

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Familie- og kulturkomiteen
13.10.2019 kl. 23.59 Planlagt