Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Arbeids- og sosialkomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
03.03.2020 kl. 08.45

Representantforslag om etablering av Nav-ombud

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
26.02.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
30.01.2020 kl. 09.25

Representantforslag om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
23.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
11.12.2019

Representantforslag om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død

Arbeids- og sosialkomiteen
04.12.2019 kl. 23.59 Høyringa er avlyst
11.12.2019 kl. 10.15

Representantforslag om opprydding i innleieregelverket

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
04.12.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
23.10.2019 kl. 08.45

Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
17.10.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
17.10.2019 kl. 08.00

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortinget, Prinsens gate 26, N-202
13.10.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv