Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Alle

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
13.10.2020 kl. 11.30

Miljøkriminalitet

Energi- og miljøkomiteen
06.10.2020 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt
08.10.2020 kl. 10.00

Lov om e-helse (e-helseloven)

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: , , VIDEOKONFERANSE
15.09.2020 kl. 23.59 Program
08.10.2020

Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)

Helse- og omsorgskomiteen
24.09.2020 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt
08.10.2020 kl. 09.00

Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
Program
07.10.2020 kl. 08.00

Representantforslag om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimal tillatt biomasse (MTB), for en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen

Næringskomiteen
30.09.2020 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt