Søknad om å delta på høyring

Skjemaet skal nyttast for å søkja om å delta på høyring i komiteen. Ynskjer du å vera publikum skal du ikkje nytta skjemaet, men berre møta opp.

Høyring: Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser

Sak: Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser Prop. 124 L (2018-2019)
Komité: Helse- og omsorgskomiteen
Dato for høyring: 08.10.2019
Søknadsfrist: 25.09.2019, kl. 23.59

Kontaktinformasjon

   
 
 
 
   

Deltakarar

 

Tema og kort grunngiving

 

Merknad

 

Vent litt