Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversyn over reiser
Dag Aktivitet Komité
tys 12.12 Oslo
Deltakarar: 15
Fra kl. 13.30 - 15.30
Utdannings- og forskningskomiteen
tys 12.12 Oslo
Deltakarar: 10
Fra kl. 15.00 - 17.00
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
tor 14.12 Oslo
Deltakarar: 10
Fra kl. 15.00 - 16.30
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
tor 14.12 Oslo
Deltakarar: 12
Fra kl. 12.00 - 14.00
Familie- og kulturkomiteen