Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversyn over reiser
Dag Aktivitet Komité
tys 23.04 Mongstad
Deltakarar: 9
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
tys 23.04-
fre 26.04
Svalbard
Deltakarar: 15
Transport- og kommunikasjonskomiteen
tor 25.04 Oslo
Deltakarar: 15
Utdannings- og forskningskomiteen