Akkreditering for pressen

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Ved spesielle anledninger, som for eksempel Stortingets åpning eller andre større arrangementer, gjelder egne regler for pressens adgang til Stortinget, herunder om akkreditering.