Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i Europarådet.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i Europarådet.

Stortingspresidenten: Seksuell trakassering er en trussel mot demokratiet

Kvinners vilkår i politikken og bekjemping av seksuell trakassering i parlamentene stod sentralt da stortingspresident Tone W. Trøen holdt hovedinnlegg på Europarådets konferanse for parlamentspresidenter fredag 25. oktober.

– Seksuell trakassering gjør at terskelen for å delta i politikken blir høyere og er derfor en trussel mot demokratiet. Det er viktig å ta dette på alvor lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sa Trøen til parlamentspresidenter fra Europarådets 47 medlemsland i Strasbourg fredag.

Må legge til rette for kvinner i politikken

En undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) viser at kvinnelige politikere og ansatte i parlamentene i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering.

I sitt innlegg fredag påpekte stortingspresidenten at kvinner spiller en viktig rolle i politikken og i den offentlige debatten.

– Som øverste leder av Stortinget har jeg et ansvar for å legge til rette for at kvinner kan delta fullt ut i politikken og utgjøre en forskjell i det politiske arbeidet, sa hun.

Kartlegger omfanget av seksuell trakassering i Stortinget

Et tiltak Trøen trakk fram var at Stortinget denne høsten vil gjennomføre en kartlegging av seksuell trakassering blant representanter og ansatte.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å bidra til at vi ikke skal få en ny runde med #metoo i parlamentet vårt og i samfunnet for øvrig, sa stortingspresidenten i innlegget.

Ikke i mitt parlament

I løpet av konferansen møtte Trøen også PACEs president Lillian Maury-Pasquier, som har gjort en stor innsats for å sette denne tematikken på agendaen både internasjonalt og nasjonalt. Blant annet lanserte hun i november 2018 kampanjen #NotInMyParliament, som har som ambisjon nettopp å bekjempe sexisme, seksuell trakassering og vold mot kvinner i parlamenter i Europa.

– President Maury-Pasquiers innsats har hatt stor betydning, og jeg håper at kampanjen #NotInMyParliament vil bidra til økt oppmerksomhet og kunnskap om denne tematikken i alle nasjonale parlament i Europa, sier stortingspresidenten.

Om konferansen

Konferansen European Conference of Presidents of Parliament (ECPP) finner sted annet hvert år og samler parlamentspresidenter fra Europarådets 47 medlemsland. I år markerte konferansen Europarådets 70-årsjubileum og fant sted i lokalene til Europarådets parlamentarikerforsamling i den franske byen Strasbourg. Stortingspresidenten holdt tre innlegg i løpet av de to konferansedagene.


Sist oppdatert: 25.10.2019 11:10