Elever fra Persbråten vgs tekster ut læringsspillet

Læringsspillet kombinerer digitale oppgaver og gruppearbeid, og er tilpasset en 90-minutters klasseromsøkt. Foto: Stortinget

Stortinget lanserer nytt læringsspill

Gjennom læringsspillet Regjeringskabalen kan lærere på videregående ta forhandlingene fra Hurdal inn i klasserommet. 

Elever fra Persbråten vgs tekster ut læringsspillet
I læringsspillet må elevene bli enige om hvilke hjertesaker de skal kjempe for i sin "regjering", og inngå kompromisser i forsøket på å oppnå politisk gjennomslag og regjeringsmakt.

I det nettbaserte spillet Regjeringskabalen representerer elever i videregående skole ulike partier på Stortinget, som forsøker å danne en flertallsregjering. Innad i partiene må elevene bli enige om hvilke hjertesaker de skal kjempe for, og utad må de inngå kompromisser i forsøket på å oppnå politisk gjennomslag og regjeringsmakt. Spillet er laget for gjennomføring i klasserommet med lærer og elever.

– Det er bare én måned siden vi lanserte læringsspillet Valget er ditt i nettversjon for ungdomsskolen. I løpet av denne korte tiden har allerede 753 ungdomsskoleklasser over hele landet gjennomført læringsspillet i sitt eget klasserom, sier Ida Berntsen, seksjonsleder for besøk og formidling.  

Fakta om spillene

  • Valget er ditt er for elever i ungdomsskolen. Elevene jobber i grupper og utformer partiprogram innenfor fem saksfelt. Gruppene har debatt om politiske saker, og spillet avsluttes med et valg hvor man stemmer på sitt favorittparti. Spillet er tenkt for en 90 minutters økt.
  • Regjeringskabalen er for elever i videregående skole. Spillet tar utgangspunkt i situasjonen etter et valg. Elevene deles i grupper som representerer hvert sitt politiske parti. Gjennom å jobbe med reelle saker hentet fra virkelige partiprogram, må de finne ut om det er mulig å få dannet en flertallsregjering. Spillet er tenkt for en 90 minutters økt.

– Det viser at vi kan nå mange elever med kunnskapsformidling om demokratiet gjennom nye digitale undervisningsformer. Nå gleder vi oss over å gi det samme tilbudet til videregående med Regjeringskabalen. 

Læringsspillet er utviklet av administrasjonen på Stortinget i samarbeid med partiene.


Sist oppdatert: 07.10.2021 14:45