Stortingets presidentskap. Fra venstre: Andre visepresident Nils T. Bjørke, femte visepresident Ingrid Fiskaa, stortingspresident Eva Kristin Hansen, fjerde visepresident Sverre Myrli, tredje visepresident Morten Wold og første visepresident Svein Harberg. Foto: Morten Brakestad/Stortinget.

Stortingets presidentskap. Fra venstre: Andre visepresident Nils T. Bjørke, femte visepresident Ingrid Fiskaa, stortingspresident Eva Kristin Hansen, fjerde visepresident Sverre Myrli, tredje visepresident Morten Wold og første visepresident Svein Harberg. Foto: Morten Brakestad/Stortinget.

Nytt presidentskap

9. oktober valgte Stortinget presidentskap. Eva Kristin Hansen (A) er ny stortingspresident. Se oversikt over presidentskapet.

Stortingets president: Eva Kristin Hansen, A
Første visepresident: Svein Harberg, H
Andre visepresident: Nils T. Bjørke, Sp
Tredje visepresident: Morten Wold, FrP
Fjerde visepresident: Sverre Myrli, A
Femte visepresident: Ingrid Fiskaa, SV
 

Sist oppdatert: 09.10.2021 15:10