Komitésammensetningen er klar

Valgkomiteen avga sin innberetning om komitésammensetningen 19. oktober. Se oversikten over medlemmene i komiteene.


Sist oppdatert: 22.10.2021 08:48