Parlamentarikere vil gjøre OSSE mer synlig

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas parlamentarikerforsamling (OSSE PA) tar nå initiativ for å bidra til økt politisk oppslutning rundt OSSE frem mot 50-års jubileet for Helsingforsavtalen i 2025.

Møtet ble holdt digitalt. Foto: Stortinget.
Møtet ble holdt digitalt. Foto: Stortinget.

− Jeg håper at dette initiativet kan føre til større oppmerksomhet rundt OSSEs (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) arbeid og verdier som demokrati, menneskerettigheter og rettsstat i alle deltakerstatene. Det trengs, sier Kari Henriksen, medlem i Stortingets delegasjon til OSSE PA. Henriksen er også visepresident i OSSE PA. 

Viktig å bygge tilslutning og tillit

En rekke deltakere fra OSSEs parlamentarikerforsamling, OSSEs generalsekretær og autonome institusjoner, tidligere formannskap og generalsekretærer møttes digitalt onsdag 27. januar for drøfte hvordan OSSE kan bli en enda mer synlig organisasjon.

− Vi må bygge opp tillit og tilslutning til OSSEs verdier og arbeid skal vi lykkes som en viktig aktør for å fremme fred og sikkerhet i våre regioner, sier Kari Henriksen.

Henriksen mener møtet bekreftet at det er mange gode krefter som vil gjøre OSSE til en mer slagkraftig organisasjon.

Sentral organisasjon i konfliktområder

OSSE har 57 deltakerstater i Europa, Nord-Amerika og tidligere Sovjetunionen. Flere innlegg fremhevet OSSEs unike rolle med 16 ulike sendelag i felt som virkelig bidro til å lette hverdagen for mange mennesker i konfliktområder.

Initiativet vil bli fulgt opp videre i OSSEs parlamentarikerforsamling. 

Se også

For mer informasjon om møtet, se OSSE PAs pressemelding:
Parliamentary Assembly’s virtual roundtable seeks to reaffirm OSCE’s common purpose ahead of 50th anniversary

Les om Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling


Sist oppdatert: 28.01.2021 15:27