Kari Henriksen. Foto: Stortinget.

Kari Henriksen. Foto: Stortinget.

Kari Henriksen (A) stiller som kandidat til viktig internasjonalt verv

Parlamentarikerforsamlingen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE PA) skal velge ny president 5.–6. juli. Stortingsrepresentant Kari Henriksen (A) er den ene av to kandidater som kjemper om presidentvervet.

– Med sine 56 medlemsland fra Vancouver til Vladivostok er OSSEs parlamentarikerforsamling en viktig arena for dialog. I tider preget av polarisering er OSSEs bidrag til forebygging og løsning av konflikter viktig, sier Kari Henriksen.

Siden 2018 har Henriksen har vært visepresident i parlamentarikerforsamlingen. Som medlem av Stortingets delegasjon til OSSE PA de siste åtte årene, har hun opparbeidet seg bred erfaring fra arbeidet med konfliktforebygging, demokratiutvikling og menneskerettigheter.

– For meg er respektfull dialog sentralt og vil også være det dersom jeg skulle få tilliten fra parlamentarikerne til å bli president, sier hun.

Viktig verdigrunnlag

Organisasjonens verdigrunnlag basert på en bred definisjon av sikkerhet, er ifølge Kari Henriksen en av de store styrkene til OSSE.

– I OSSE strekker samarbeidet om sikkerhet seg fra den politiske og militære dimensjonen til den økonomiske, miljømessige, demokratiske og menneskelige dimensjonen, sier Henriksen.

Alle deltakerstatene har undertegnet på dette verdigrunnlaget, og OSSE PA bistår landene i å følge opp sine forpliktelser.

Valgobservasjon sentralt

Før valget skal Kari Henriksen ut på oppdrag for OSSE PA igjen. I slutten av juni skal hun etter planen lede et ekspertteam med valgobservatører, som sammen med OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR) skal følge valget i Armenia på nært hold.

Usbekistan, Georgia og Russland er blant landene Henriksen tidligere har vært valgobservatør i. Under valget i USA i 2020 ledet hun OSSE PAs observatører. I etterkant av valget har hun vært blant initiativtakerne til dialog med kolleger i USA om reformer i den amerikanske valgloven.

– Vi håper at denne dialogen på sikt kan være en modell for oppfølgning av andre valgobservasjoner, understreker Kari Henriksen.

Om OSSEs parlamentarikerforsamling

OSSE PA ble opprettet i 1991 og har 56 medlemsland fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. Forsamlingen bidrar til interparlamentarisk dialog og samarbeid, støtter opp under OSSEs arbeid for konflikthåndtering og videre utvikling av demokratiske institusjoner i medlemslandene. Valgobservasjon er en særlig viktig oppgave for forsamlingen. Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd.

Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling

Kari Henriksens kandidatur til president for OSSE PA (pdf) – fransk, engelsk, russisk

 

 


Sist oppdatert: 07.06.2021 10:47