Medlemmene av parlamentarikerforsamlingen til OSSE PA avholdt sitt regulære vintermøte digitalt i år. Foto: Stortinget.

Medlemmene av parlamentarikerforsamlingen til OSSE PA avholdt sitt regulære vintermøte digitalt i år. Foto: Stortinget.

Digitalt vintermøte for OSSEs parlamentarikerforsamling

Medlemmene av parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE PA) måtte avholde sitt regulære vintermøte digitalt i år. Møtet ble holdt 24.–26. februar.

Den pågående pandemien forhindret Stortingets delegasjon, ledet av Siv Mossleth (Sp), fra å møte sine kolleger fysisk i Wien. Men Norges delegater deltok aktivt på skjermen. Hovedtemaene under møtet var verdien av multilateralt samarbeid under pandemien og OSSE PAs bidrag til løsning av langvarige konflikter. Kvinners rolle i konflikt ble fremhevet i mange innlegg under møtet.

Ønsket mer om klimaspørsmål

Torill Eidsheim (H), er OSSE PAs spesialrepresentant for arktiske spørsmål. Hun tok til orde for at klimaendringer måtte komme enda høyere på dagsorden i forsamlingen og i OSSE.

– Jeg viste til at utviklingstrekk i Arktis får konsekvenser også på andre breddegrader. Det er viktig at OSSE PA bruker sin posisjon til å heve kunnskapen og forståelsen for konsekvenser av klimakrisen. Vi har som parlamentarikere i OSSE PA en unik mulighet til å jobbe for økt miljøfokus i vårt arbeid med sikkerhet og samarbeid, avsluttet Eidsheim. 

Demokrati og menneskerettigheter

Kari Henriksen (A) er visepresident i OSSE PA og rapportør for tredje komité (demokrati og menneskerettigheter). Henriksen presenterte temaene for rapporten hun skal legge frem under hovedsesjonen til sommeren. Hun vektla at pandemien har forverret arbeidet med demokrati og menneskerettigheter. Det er behov for å se på de sosiale og økonomiske utfordringene for sårbare grupper som pandemien medfører. Hun omtalte også at rett til helsehjelp burde være en menneskerettighet.

Stater som svikter gjør mennesker sårbare

– Kvinner som slås, barn som utsettes for overgrep, flyktninger som nektes grunnleggende rettigheter og journalister som fengsles er ikke sårbare mennesker. Det er statene som svikter i å beskytte dem som gjør dem sårbare, sa Henriksen.

– Å være parlamentariker i OSSE PA betyr å arbeide for at statene gjøres ansvarlige for å beskytte innbyggerne og sikre alle grunnleggende menneskerettigheter, avsluttet Henriksen.

Klargjort for digital hovedsesjon

Vintermøtet fikk også på plass et regelverk som vil gjøre det mulig å åpne hovedsesjonen i juli 2021 digitalt og avholde digitale valg til OSSE PAs ulike verv uten at delegatene må delta fysisk på møtet.


Sist oppdatert: 03.03.2021 11:03