Nationála ja riikkaidgaskasaš sámi giellavahkku 2020

Stortinget deltar i samisk språkuke 2020, som arrangeres 19.–25. oktober. Blant annet vil man kunne lese menyen i stortingskantina på samisk, i tillegg til norsk.

Logo Samisk språkuke 2020.
Logo Samisk språkuke 2020.

Det er i tillegg planer om å vise fram noe av den samiske kunsten på Stortinget i sosiale medier og ellers vil det informeres om samisk språkuke internt på Stortinget.

– Språk er viktig som kulturbærer, og i formingen av identitet. Det er riktig og naturlig at Stortinget slutter opp om Samisk språkuke, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Bakgrunn

Sametingets administrasjon har informert bredt om Samisk språkuke:

Målet med samisk språkuke er å synliggjøre de samiske språkene i det offentlige rom, øke kunnskapen om samiske språk og bidra til å løfte statusen til språkene. De tre sametingene i Norge, Sverige og Finland ønsker at samiske språk skal synes, høres og brukes på alle samfunnsområder under språkuka som første gang ble arrangert i 2019.

Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk, for eksempel ved å synliggjøre menyer og bruke samiske språk på informasjonsskjermer m.m.

Det finnes 11 samiske språk i hele det samiske bosettingsområdet. I internasjonal sammenheng er alle samiske språk karakterisert som truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk. De mest brukte samiske språkene i Norge i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Pitesamisk, umesamisk og østsamisk er i en vitaliseringsfase i Norge.

De samiske språkområdene strekker seg tradisjonelt over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Fra Kola-halvøya i nordøst, til Engerdal i Sør-Norge og Idre i Sør-Sverige. Dette området kalles på samisk Sápmi.

Samisk språkuke er en del av Sametingets langsiktige språksatsning – Språkløftet, og er også Sametingets hovedmarkering av FNs internasjonale år for urfolksspråk.

Samiske språk er beskyttet av blant annet ILO-konvensjon 169, Norges grunnlov, Stedsnavnloven, Samelovens språkregel i Norge og gjennom opplæringsloven. Internasjonalt er samiske språk beskyttet av blant annet nordisk språkdeklarasjon og European Charter for Regional and Minority Languages.

Les mer om Samisk språkuke 2020:

https://giellavahkku.no/
https://sametinget.no/aktuelt/nasjonal-og-internasjonal-samisk-sprakuke-2020.7810.aspx


Sist oppdatert: 16.10.2020 14:43