Stortingsrepresentant Kari Henriksen på hjemmekontor i videomøte med partene i konflikten i Hviterussland. Foto: Stortinget.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen på hjemmekontor i videomøte med partene i konflikten i Hviterussland. Foto: Stortinget.

OSSEs parlamentarikerforsamling bidrar til dialog om Hviterussland

Byrået i OSSEs parlamentarikerforsamling, der stortingsrepresentant og visepresident i OSSE PA, Kari Henriksen (A) deltar, holdt 23. september et videomøte med partene i konflikten i Hviterussland.

Både opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja og delegasjonsleder Andrei Savinykh fra OSSE PA-delegasjonen i Hviterusslands parlament deltok.
 
Opposisjonsleder Tikhanovskaja sa at valget i Hviterussland 9. august var preget av uregelmessigheter og at demonstrasjonene etterpå hadde blitt undertrykt. Hun mente at parlamentarikerforsamlingen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har en viktig rolle for å fremme dialog og rettferdige valg.
 
Delegasjonsleder Savinykh hadde en annen beskrivelse av valget, og mente at målinger viste bred støtte til den sittende presidenten. Han viste til planer om grunnlovsendringer innen 2022.
 
Lederne i OSSE PA la vekt på at det nå er viktig å finne en vei videre for landet. Ti byråmedlemmer tok ordet i møtet, og mange uttrykte støtte til sivilsamfunnet. Det ble påpekt at alle deltakerland i OSSE har lovet å respektere menneskerettighetene. Innsatsen for videre dialog måtte fortsette, og små steg kunne bidra til å bygge tillit, sa lederne. 
 
– Alle deltakerland er forpliktet til å følge OSSE sine grunnverdier om at deltakerstater må sikre innbyggernes grunnleggende menneskerettigheter. Jeg er fornøyd med møtet og håper grunnlaget for videre samtaler ble lagt i dag, sier Kari Henriksen.
 
–Håpet er at man gjennom dialog etter hvert kan finne et felles utgangspunkt som kan være et første steg for en ny, fredelig og mer demokratisk utvikling, avslutter Henriksen. 
 
Se pressemelding på OSSE PAs hjemmesider for ytterligere informasjon om møtet. 
 
Hviterussland er deltakerstat i OSSE. I 2017 ble OSSE PAs hovedsesjon avholdt i Minsk.
 

Sist oppdatert: 24.09.2020 15:56