Pressekonferanse i Stortinget om koronaloven lørdag 21. mars 2020. Foto: Stortinget.

Pressekonferanse i Stortinget om koronaloven lørdag 21. mars 2020. Foto: Stortinget.

Koronaloven opphevet

Onsdag 27. mai ble koronaloven opphevet. Siden 27. mars har regjeringen meddelt Stortinget 32 forskrifter fastsatt i medhold av loven. Bestemmelser i fem ulike forskrifter ble stanset i Stortinget.

Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. – koronaloven – ble fremmet av regjeringen fordi den så behov for å kunne handle raskt i den aktuelle situasjonen.

Mindretallsrettigheter

I tillegg til å gi regjeringen fullmakt til å vedta forskrifter som kunne «utfylle, supplere eller fravike» et begrenset antall lover, vedtok også Stortinget mindretallsrettigheter som innebar at en forskrift, eller deler av en forskrift, måtte oppheves når minst en tredjedel (minst 57 representanter) meddelte skriftlig til Stortingets presidentskap at de ikke støttet den. Presidentskapet skulle da umiddelbart sende melding til regjeringen om dette.

Hvis det kom erklæringer på vegne av et tilstrekkelig mindretall før det hadde gått 24 timer fra den var meddelt, skulle forskriften eller de aktuelle deler av forskriften ikke tre i kraft.

Les mer om koronaloven

32 forskrifter

Regjeringen har meddelt 32 forskrifter i medhold av koronaloven. De første ble meddelt Stortinget 27. mars. For fem av disse ble det fremmet erklæringer fra et tilstrekkelig stort mindretall til at deler av disse forskriftene ikke trådte i kraft. Det er eneste gang forskriftene er stanset etter prosedyren for mindretallsrettigheter.

Se oversikt over forskriftene og erklæringer fra partiene

Opphevet

Loven ble opprinnelig vedtatt å gjelde for en måned – altså til 27. april. 21. april imøtekom Stortinget regjeringens forslag om en forlengelse på ytterligere en måned, til 27. mai. Paragraf 7 i loven sier at den oppheves 27. mai. Det er ikke fra noe hold foreslått å forlenge lovens virketid.


Sist oppdatert: 28.05.2020 14:56