Ministerråd Janne Marit Knutrud, Åsmund Aukrust, Morten Wold, Elin Agdestein,Ulf Leirstein, ambassadør Jørn Eugen Gjelstad, Marit Arnstad og Ove Trellevik på ambassaden i Beograd. Foto: Stortinget

Ministerråd Janne Marit Knutrud, Åsmund Aukrust, Morten Wold, Elin Agdestein,Ulf Leirstein, ambassadør Jørn Eugen Gjelstad, Marit Arnstad og Ove Trellevik på ambassaden i Beograd. Foto: Stortinget

Folkevalgte fra 140 land i Beograd

Internasjonal rett, tilgang til helsehjelp for alle og klima sto på dagsordenen da Den interparlamentariske union (IPU) avholdt sin 141. sesjon i Beograd 13.–17. oktober.

IPU feiret 130 år og 80 parlamentspresidenter deltok i tillegg til mer enn 700 parlamentarikere fra 140 land.

Stortingets delegasjon til IPU var denne gangen forsterket med Stortingets 2. visepresident Morten Wold (FrP), som holdt Stortingets hovedinnlegg. Delegasjonen besto i tillegg av delegasjonsleder Ulf Leirstein (Uavhengig), Marit Arnstad (Sp), Ove Trellevik (H), Elin Agdestein (H) og Åsmund Aukrust (A).

Morten Wold i generaldebatten

Tema for generaldebatten var «styrking av internasjonal lov, parlamentenes rolle og hvordan regionalt samarbeids kan bidra». Norges innlegg ble holdt av Stortingets 2. visepresident Morten Wold. Av de tingene han la vekt på var Norges avhengighet av et  regelbasert internasjonalt system med internasjonale domstoler.

– Det er avgjørende at vi, de folkevalgte, passer på at våre regjeringer respekterer og implementerer avgjørelser fra disse domstolene, understreket Wold i generaldebatten i Beograd.

Norsk-svensk gjennomslag om antibiotika-resistens

I komiteen for demokrati og menneskerettigheter drøftet man denne gang en resolusjon med tittelen «Achieving universal health coverage by 2030: The role of parliaments in ensuring the right to health». Her var det et godt samarbeid mellom den svenske og norske delegasjonen. Det bidro til at man fikk flertall for sine forslag om å ta inn formuleringer om styrking av kampen mot antibiotikaresistens og behov for finansiering.

Tyrkia

Tyrkias intervensjon i Syria ble naturlig nok et tema på møtene. I IPU kan man foreslå at ett aktuelt tema blir satt på dagsordenen. Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Sveits og Egypt foreslo et såkalt «emergency item» med tittelen «Protection of civilians and international security:  Demanding an end to Turkey's offensive in Syria»

Tyrkia kom etterhvert med et motforslag: «Double standards of western countries in combatting terrorism, especially in resolving the conflict in Syria».

Det ble en diskusjon med høy temperatur mellom særlig tyrkerne og franskmennene, der ikke minst Frankrike ble utsatt for sterke beskyldninger.

I tillegg til forslagene relatert til  Tyrkia hadde India foreslått et med tittelen «Resolution on addressing climate change». Det var dette som til slutt ble valgt av forsamlingen etter en jevn avstemning. IPU vedtok en resolusjon om dette tema.

Sidearrangement om LHBTI

På vegne av den europeiske geopolitiske gruppe, 12+ gruppen, arrangerte den svenske IPU-delegasjonen et sidearrangement om menneskerettigheter og LHBTI (lesbisk, homofil, bifil, trans og intersex personer). Bakgrunnen for dette var at et flertall i IPU har vedtatt at man ikke en gang kan ha en diskusjon om LHBTI  i IPU-komiteene. Man var derfor nødt til å selv lage et møte på sidelinjen for i det hele tatt få diskutert saken. På et godt besøkt møte var en rekke talere fra alle verdensdeler enige om at det å ikke respektere LHBTI-personer er et brudd på deres menneskerettigheter.

Serbia i sentrum

Den norske delegasjonen besøkte Norges ambassade i Beograd hvor de fikk en grundig orientering om situasjonen i Serbia og regionen av ambassadør Jørn Eugene Gjelstad og nestleder Janne Marit Knutrud.


Sist oppdatert: 18.10.2019 15:00