Leirstein og Arnstad møter britiske kolleger digitalt

Leirstein og Arnstad møter britiske kolleger digitalt

Digitalt møte med britiske kolleger i den interparlamentariske union (IPU)

Covid-19 var tema da Marit Arnstad og Ulf Leirstein møtte kolleger i det britiske parlamentet torsdag 18. juni.

Det interparlamentariske arbeidet går videre til tross for en rekke avlyste møter. Den britiske IPU-delegasjonen hadde derfor invitert sine norske kolleger til et digitalt møte. Delegasjonsleder Ulf Leirstein og Marit Arnstad møtte den britiske delegasjonsleder Harriett Baldwin MP, Sir Mark Hendrick MP, Bob Blackman MP og Lord Mountevans.

Covid-19

Britene hadde merket seg de effektive tiltakene i Norge mot smittespredning og ønsket å høre nærmere om dette. Arbeidet for å støtte utviklingen av en vaksine ble også berørt. Her var det enighet om viktigheten av at en eventuell vaksine må gjøres tilgjengelig for alle land – uansett økonomi. Det var også stor bekymring for hvilken effekt pandemien vil få for økonomien fremover og hvordan man skal få hjulene i gang igjen. Begge parter var også opptatt av situasjonen med ensomhet og isolasjon av de eldre under nedstengingen.

IPU-spørsmål

Det ble også diskutert interne IPU-saker som valg av president og utsiktene for kommende møter i høst. Portugals Duarte Pacheco er så langt den eneste kandidat til presidentvalget, og selv om begge delegasjonene kunne tenke seg å støtte ham, vil man avvente å se om det kommer flere kandidater før man tar en beslutning.

Norsk invitasjon

De norske og britiske IPU- delegasjonene har et nært og godt samarbeid, og Ulf Leirstein gjentok en tidligere invitasjon til britene om å besøke Stortinget, selv om man må avvente utviklingen i Covid-19 pandemien før man kan bestemme endelig dato. -Norway is on top of our list, var svaret fra den britiske delegasjonen. Den norske delegasjonen besøkte London i 2018.


Sist oppdatert: 22.06.2020 15:23