Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Tyrkia

Utviklingen i Tyrkias utenriks- og forsvarspolitikk, den innenrikspolitiske situasjonen og utviklingen i landets nærområder er på agendaen når Stortingets utenriks- og forsvarskomité (UFK) besøker Tyrkia 24. januar.

Utenriks- og forsvarskomiteen i møte med den tyrkiske utenriksministeren og tyrkiske utenrikskomité 24. januar 2019. Foto: Stortinget.enrikskomité 24. januar 2019. Foto: Stortinget.
Utenriks- og forsvarskomiteen i møte med den tyrkiske utenriksministeren og tyrkiske utenrikskomité 24. januar 2019. Foto: Stortinget.

UFK ankom Ankara 23. januar, og besøket til Tyrkia kommer etter invitasjon fra tyrkisk side. Under besøket vil også de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Tyrkia være et sentralt tema under møtene.

– Nær kontakt viktig

– Det er viktig å holde nær kontakt med Tyrkia, Norges partner både i NATO og Europarådet, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder av utenriks- og forsvarskomiteen.

– Tyrkia er en sentral aktør i Syria-konflikten, og er det landet som huser flesteparten av flyktningene. Gjennom samtaler med parlamentariske kollegaer og myndigheter søker vi økt innsikt og diskusjon. Vi ønsker også mer informasjon om utviklingen i Tyrkia, inkludert menneskerettigheter.

Møter representanter for parlamentet og regjeringen

Under UFKs besøk vil komiteen møte utenrikskomiteen og forsvarskomiteen i det tyrkiske parlamentet, utenriksminister, viseutenriksminister, forsvarsminister og parlamentspresident.

Aktuelle temaer for samtalene er blant annet den siste tids utvikling i Syria, Tyrkias rolle og utviklingen i NATO, samt forholdet til Europarådet. På det innenrikspolitiske området er Tyrkias utfordringer knyttet til sikkerhet, flyktninger og økonomiske utvikling sentralt, samt den videre politiske utvikling i landet, der også ulike sider ved menneskerettighetssituasjonen inngår.

Følgende komitémedlemmer deltar på reisen: Anniken Huitfeldt, leder (A), Michael Tetzschner, første nestleder (H), Trond Helleland (H), Ingjerd Schou (H), Marianne Marthinsen (A), Hårek Elvenes (H).

 Stortingets utenriks- og forsvarskomité


Sist oppdatert: 28.01.2019 10:19