Uke 3 på Stortinget

På programmet i uke 3 står blant annet promillegrensen for båtførere, en høring om arveloven og en interpellasjon om kompensasjon for ekstrautgifter ved ulveangrep i 2018 for beitebrukere i Nord-Østerdal.