Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlige innspill – Dokument 8:159 S (2018–2019)

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til Dokument 8:159 S (2018–2019) "Representantforslag om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland".

For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest tirsdag 8. oktober. Det legges ikke opp til noen muntlig høring i denne saken.


Sist oppdatert: 06.06.2019 14:18