Parlamentarisk Østersjø-møte i Trondheim

Jorodd Asphjell ledet sitt første møte som president for det parlamentariske østersjøsamarbeidet. 

Møtene ble avholdt i Trondheims bystyresal. Fra venstre: Generalsekretær Bodo Bahr, president Jorodd Asphjell og visepresident Jørgen Pettersson. Foto: Stortinget.
Møtene ble avholdt i Trondheims bystyresal. Fra venstre: Generalsekretær Bodo Bahr, president Jorodd Asphjell og visepresident Jørgen Pettersson. Foto: Stortinget.

14 parlamentarikere fra alle nordiske og baltiske land, samt Tyskland, Russland, og Europaparlamentet, deltok på styringskomitemøtet til det parlamentariske østersjøsamarbeidet (BSPC – Baltic Sea Parliamentary Conference) i Trondheim i uke 46.

Møtet startet med et fagseminar med SINTEF, NTNU og Siemens, som presenterte sine arbeider og satsinger på miljøvennlig skipsfart og marin forsøpling, temaer som inngår i forsamlingens arbeidsprogram for 2018–2019.

Det parlamentariske østersjøsamarbeidet er et samarbeid mellom parlamentarikere fra 11 nasjonale parlamenter og 11 regionale parlamenter i østersjøområdet. Her er alle nordiske land representert, til tross for at Island og Norge ikke har direkte grense til Østersjøen.

Norge er vertskap for neste års konferanse. Den finner sted i Stortinget, 25.–26. august 2019.

Les også: Norge overtar presidentskapet i BSPC


Sist oppdatert: 13.11.2018 13:58