Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og Malaysias parlamentspresident Dato’ Mohamad Ariff Md Yusof. Foto: Stortinget.

Malaysias parlamentspresident Dato’ Mohamad Ariff Md Yusof og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

Malaysias parlamentspresident på besøk for å lære om Stortinget

En delegasjon ledet av Malaysias parlamentspresident Dato’ Mohamad Ariff Md Yusof besøkte Stortinget mandag 21. januar. Formålet med besøket var å lære mer om hvordan det norske demokratiet fungerer.

Det malaysiske parlamentet står midt oppe i en omfattende reformprosess etter valget der i fjor, og arbeidsbesøket på Stortinget er et ledd i å innhente informasjon om Stortingets organisasjon og virke. Mer overordnet ønsker gjestene også å høre mer om norsk politisk kultur, maktfordelingsprinsippet og respekten for og tilliten til våre demokratiske institusjoner. Malaysierne har også besøkt Storbritannias og Australias parlamenter for å innhente informasjon og erfaringer.

– Å gi råd og innspill til andre parlamenter i deres arbeid med å styrke sitt demokratiarbeid oppleves veldig nyttig. Vår demokratiske tradisjon med maktfordelingsprinsippet og folkesuverenitetsprinsippet er lang, og det er fint å få dele våre erfaringer med andre. Jeg er stolt over at Norge er et av landene, sammen med Storbritannia og Australia, som Malaysia henvender seg til, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Trøen tok imot delegasjonen på Løvebakken og geleidet dem inn til sitt kontor, med et stopp innom stortingssalen. Temaene for besøket var blant annet det norske parlamentssystemet, Malaysias pågående parlamentsreform, den politiske situasjonen i Malaysia og bilateralt samarbeid.

– Samarbeid mellom parlamenter for å styrke demokrati og folkevalgtes rolle er noe av det viktigste vi kan gjøre som institusjon, sier Trøen.

Se flere bilder fra besøket.


Sist oppdatert: 22.01.2019 11:51