Kvinnelige europeiske politikere utsatt for seksuell trakassering og vold

En undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) viser at kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering.

Hege Liadal Haukeland. Foto: Stortinget.
Hege Liadal Haukeland. Foto: Stortinget.

– Dette er mye verre enn jeg hadde trodd, sier Hege Liadal Haukeland, medlem av Stortingets delegasjon til IPU.

– Nå vil jeg forsikre meg om at kvinner og menn, ansatte og parlamentarikere i Norge, vet hvor og hvem de skal ta kontakt med om de blir utsatt for seksuell trakassering i Stortinget. Dette arbeidet må også lede til at vi måler om ansatte eller folkevalgte får en tryggere hverdag på jobb eller i sitt verv for framtiden, sier Liadal.

Undersøkelsen viser at seksuell trakassering, overgrep og vold mot kvinner i høyeste grad finner sted i Europas parlamenter. 123 kvinner fra 45 europeiske land er intervjuet. 81 av disse var parlamentsmedlemmer og 42 ansatte i parlamentene.

Resultater

  • 85,2 prosent av de kvinnelige parlamentarikerne hadde vært utsatt for psykisk vold i sin tid i parlamentet.
  • 46,9 prosent hadde mottatt drapstrusler eller trusler om voldtekt.
  • 58,2 prosent hadde vært utsatt for seksuell trakassering i sosiale medier.
  • 24,7 prosent hadde vært utsatt for seksuell vold.
  • 14,8 prosent hadde vært utsatt for fysisk vold.

Rapporten

Les rapporten «Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe».

Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU).

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).


Sist oppdatert: 16.10.2018 12:44