Forslag til styremedlemmer i Norges institusjon for menneskerettigheter

Stortingets presidentskap inviterte tidligere i vår publikum til å foreslå kandidater til vervet som styremedlemmer i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Fristen for å fremme forslag har gått ut, og det er kommet inn forslag på 32 kandidater. 

I invitasjonen ble det informert om at kandidatenes navn ville bli offentliggjort. Det gjøres oppmerksom på at kandidatene ikke er forespurt av vedkommende forslagsstiller om de ønsker å stille seg til disposisjon for vervet som styremedlem.

Det er Stortinget som velger ny styreleder etter innstilling fra presidentskapet.

De foreslåtte kandidatene er: Kristian Andenæs, Malcolm Langford, Ida Tønnesen, Deeyah Khan, Ingjerd Thune, Finn-Arne Selfors, Nils Asbjørn Engstad, Nils A. Butenschøn, Vigdis Vevstad, Terje Einarsen, Kristin Halvorsen, Kristin Skogen Lund, Trygve Nordby, Vidar Strømme, Kristin Veierød, Tove Romsaas Wang, Erik Møse, Michael Reiertsen, Audgunn Syse, Astri Aas-Hansen, Eirik Holmøyvik, Benedicte Moltumyr Høgberg, Kirsten Sandberg, Jens Edvin Skoghøy, Jørgen Aall, Finn Arne Selfors, Susann Skogvang, Erik Keiserud, Bård Vegard Solhjell, Nora Sveaas, Mette Yvonne Larsen og Arne Gunnar Aas.

Norges institusjon for menneskerettigheter


Sist oppdatert: 09.05.2019 08:36