Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven

Finanskomiteen imøteser skriftlige innspill til Prop. 98 L (2018–2019) Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven. Fristen er 25. juni.

Se sakssiden.

Innspill sendes til finans@stortinget.no innen 25. juni kl. 12.00.


Sist oppdatert: 29.05.2019 14:29