Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Budsjetthøringer høsten 2019

Presidentskapet har vedtatt datoer for komiteenes budsjetthøringer. Se oversikten.

Komité

Dato

Arbeids- og sosialkomiteen

17. oktober

Energi- og miljøkomiteen

22. oktober

Familie- og kulturkomiteen

21. oktober og 24. oktober

Finanskomiteen

14. oktober og 15. oktober 

Helse- og omsorgskomiteen

15. oktober og 17. oktober

Justiskomiteen

16. oktober

Kommunal- og forvaltningskomiteen

22. oktober og 24. oktober

Næringskomiteen

15. oktober

Transport- og kommunikasjonskomiteen

21. oktober og 22. oktober

Utdannings- og forskningskomiteen

14. oktober og 17. oktober

Utenriks- og forsvarskomiteen

18. oktober og 21. oktober

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle komiteene nødvendigvis kommer til å benytte begge de oppsatte høringsdagene.

Skjema for å søke om å delta på høring, samt søknadsfrist, blir tilgjengelig på den enkelte komités side.

Regjeringens budsjettforslag for 2020 fremlegges for Stortinget mandag 7. oktober.


Sist oppdatert: 22.08.2019 10:41