Bekjempelse av vold mot kvinner

Europarådets konvensjon for bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) preget et møte i Europarådets parlamentarikerforsamlings faste komité.

Lise Christoffersen (A), nestleder i Stortingets delegasjon til PACE. Foto: Stortinget.
Lise Christoffersen (A), nestleder i Stortingets delegasjon til PACE. Foto: Stortinget.

Både det finske formannskapet i Europarådet og President i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) Lillian Maury-Pasquier har satt rådets konvensjon for bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) høyt på agendaen i Europarådet.

Temaet preget som sagt møtet i forsamlingens faste komité i Paris fredag 1. mars. På vegne av Stortinget deltok Lise Christoffersen (A), nestleder i Stortingets delegasjon til PACE.

En viktig del av møtet var orientering fra Lederen for GREVIO (Europarådets ekspertkomite for overvåking av implementering av Istanbulkonvensjonen) Ferid Acar, og FNs spesialrapportør for vold mot kvinner, Dubravka Simonovic, som orienterte om deres arbeid for ratifisering og implementering av Istanbulkonvensjonen, og for bekjempelse av vold mot kvinner.

Begge understreket de vold mot kvinner som et alvorlig brudd på menneskerettighetene, og oppfordret parlamentarikerne til å aktivt arbeide for full implementering av Istanbulkonvensjonen i sine respektive land.

Glad det er høyt på agendaen

Lise Christofferssen er glad for at dette tema nå står så høyt på Europarådets agenda. Hun deltok i debatten og påpekte at Istanbulkonvensjonen ikke bare er en konvensjon for kvinner, men også for menn og ikke minst for barn.   

– Vi er bekymret for det økende antallet barn og unge med psykiske lidelser. Blant dem kan det også finnes barn og unge som selv er ofre for vold i nære relasjoner, eller vitne til dette, sier Christoffersen.

Vedtok ogå resulosjoner om bl.a. fangetransport, kulturarv og migrasjon

I løpet av møtet vedtok forsamlingen også en rekke resolusjoner som adresserte temaer som standard for fangetransport, stress på arbeidsplassen, verdien kulturarv har for demokrati, og spørsmål som om utviklingssamarbeid kan dempe migrasjon, og i hvilken grad Den Europeiske banken for regional utvikling gjennom stimulering av markedsøkonomi også bidrar til demokratiutvikling. 


Sist oppdatert: 01.03.2019 14:54