Stortingsrepresentantene møtte representanter fra Regnskogfondet og deres partner fra Indonesia for å høre om utviklingen av arbeidet der. Foto: Stortinget.

Stortingsrepresentantene møtte representanter fra Regnskogfondet og deres partner fra Indonesia for å høre om utviklingen av arbeidet der. Foto: Stortinget.

Klimakonferanse i Bonn

Stortinget var godt representert da høynivådelen av den 23. partskonferansen under FNs klimakonvensjon, COP23, ble avholdt i Bonn 15.–17. november. 

Seks representanter fra energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen, Åsmund Aukrust, Stefan Heggelund, Gisle Meininger Saudland, Ole André Myhrvold og Lars Haltbrekken, deltok som observatører i den offisielle delegasjonen til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. COP23 ble avholdt i Bonn, men det var øystaten Fiji som var vertskap.

Miljøagentene deltok på Barnas klimapanel. De fikk møte med stortingsrepresentantene for å fortelle om hvilke saker barn syns er viktig. Foto: Stortinget.

Stortingsrepresentantene hadde et aktivt program i Bonn. De deltok på forhandlingsoppdateringer med statsråden, på møter i regi av Nordisk råd med andre nordiske parlamentarikere og tredjeland, samtaler med Miljøagentene som deltok i barnas klimapanel og representanter fra Regnskogfondet og deres partner i Indonesia.

Rammer for oppfølging av Paris-avtalen

Formålet med COP23-forhandlingene var å forhandle fram rammer for oppfølging av Paris-avtalen fra 2015. I denne avtalen ble det satt ambisiøse mål for utslippskutt, klimatilpasning og felles globalt ansvar. Formålet med avtalen var å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C. For å nå dette målet har partene sett seg nødt til å lage nye og bedre oppfølgingsprosedyrer. Det er blant annet behov for mer målbar rapportering, økt forutsigbarhet i klimafinansieringen og intensivert politisk handling.

Da konferansen var ferdig, hadde partene oppnådd viktig framgang i forhandlingene på flere av områdene. Fiji vil i løpet av 2018 legge til rette for en dialog om hvordan landene kan øke sine ambisjoner ytterligere i 2020 slik Paris-avtalen legger opp til. Dialogen vil avsluttes under neste års forhandlinger, COP24, i Polen. Det ble under COP23 også besluttet å etablere en egen plattform om deltakelse fra urfolk og lokalsamfunn i klimaspørsmålet, samt vedtatt en handlingsplan for klima og likestilling.

Sidearrangementer

Parallelt med forhandlingene foregikk det en rekke sidearrangementer i regi av ulike land, sivilsamfunn og næringsliv. De nordiske landene hadde en egen paviljong, hvor blant annet Ola Elvestuen og Lars Haltbrekken deltok i panelsamtaler. Haltbrekken deltok i en tysk-nordisk dialog om løsninger til bærekraftige byer, med deltakere både fra Bonn og Berlin via videooverføring. Elvestuen holdt et innlegg om veien mot nullutslipp innen transportsektoren.


Sist oppdatert: 21.11.2017 12:17