Høring om Nasjonal transportplan 2018–2029

Det er planlagt åpen høring om Nasjonal transportplan 2018–2029 tirsdag 25. og  onsdag 26. april. Frist for å søke om å delta er utgått.

orsiden av Nasjonal transportplan 2018–2029.

Tirsdag 25. april og onsdag 26. april planlegger transport- og kommunikasjonskomiteen å holde høring om Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018–2029.

Frist for å søke om å delta var onsdag 19. april kl. 23.59. Fristen er absolutt.

Saksordfører er Nikolai Astrup.

Søk om å delta på høringen her.


Sist oppdatert: 20.04.2017 08:55