Stortinget har vedtatt språklig fornyelse av Grunnloven og en versjon av Grunnloven på nynorsk

Stortinget har tirsdag 6. mai vedtatt en språklig fornyelse av Grunnloven utarbeidet av Finn-Erik Vinje og en nynorsk versjon av Grunnloven fra det såkalte Graver-utvalget.

Grunnloven av 17. mai 1814. Foto: Stortinget.
Grunnloven av 17. mai 1814. Foto: Stortinget.

Graver-utvalgets nynorskversjon og den språklige fornyelsen på bokmål utarbeidet av professor emeritus Finn-Erik Vinje ble 6. mai vedtatt i Stortinget ved navneopprop. Nynorskversjonen ble vedtatt med 168 mot 1 stemme og bokmålsversjonen med 165 mot 4 stemmer.

Se hele den vedtatte Grunnloven i Stortingets vedtak om endringer i Grunnlovens språk.

Et samlet forslag om både nynorsk- og bokmålsversjonen fra Graver-utvalget ble forkastet ved navneopprop med 82 mot 87 stemmer.

Se hvem som stemte for og mot de ulike forslagene i voteringsoversikten.

Se opptak av stortingsmøtet 6. mai i vårt videoarkiv.

Les referatet fra stortingsmøtet 6. mai.

Grunnlovsendringer må vedtas med 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes.

Det ble fremmet tre grunnlovsforslag om språklig endring av Grunnloven i forrige periode:

Alle tre ble behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen og en samlet innstilling ble avgitt.

I forrige periode ble det også fremmet en rekke grunnlovsforslag om sterkere grunnlovsfesting av menneskerettighetene. Her har komiteen frist til 7. mai med å avgi innstilling. Planlagt behandling i Stortinget er tirsdag 13. mai.


Sist oppdatert: 08.05.2014 10:00