Anna Rogstad-markering i Stortinget

Den første kvinnelige stortingsrepresentanten, Anna Rogstad, møtte i Stortinget den 17. mars 1911. Stortinget markerte begivenheten med et seminar i lagtingssalen onsdag 16. mars.

Torild Skard, Norges første kvinnelige lagtingspresident.
Torild Skard, Norges første kvinnelige lagtingspresident.

Se videoopptak fra Rogstad-markeringen.

Lagtingssalen bidro til å danne en høytidelig ramme rundt markeringen. Foruten Stortingets presidentskap og Stemmerettskomiteen som arrangerte seminaret, var representanter fra regjeringen og Stortinget, ansatte i Stortingets administrasjon, og medlemmer av aktuelle organisasjoner og foreninger til stede.

Seminaret ble innledet av stortingspresident Dag Terje Andersen, etterfulgt av en minnetale ved den første kvinnelige stortingspresidenten, Kirsti Kolle Grøndahl, som nå leder arbeidet med stemmerettsjubileet.

Minnetalen ble innledet med de samme ord som stortingspresident Magnus Halvorsen benyttet hundre år tidligere, i talen han holdt for en stående forsamling av stortingsrepresentanter og et fullsatt publikumsgalleri den begivenhetsrike dagen Anna Rogstad tok sete:

«Denne dag, den 17de mars 1911, vil bli en merkedag i vort lands historie, fordi det idag er første gang, en kvinde fremmøter her i Stortinget som en av dets repræsentanter».

Ikke siden unionsoppløsningen i 1905 hadde det vært en slik publikumstilstrømning til Stortinget.

Neste taler var statsråd Tora Aasland, som trakk linjer fra kvinnerettsforkjemperen Rogstad til dagens likestillingsarbeid. Hun ga deretter ordet videre til seminarets hovedinnleder, tidligere stortingsrepresentant, kvinnesakskvinne og forsker Torild Skard. Som Anna Rogstad var også Skard en pioner på Stortinget, da hun i 1973 ble den første kvinnelige president i Lagtinget.

Markeringen ble avsluttet med et kulturelt innslag ved Ragnhild og Eldbjørg Hemsing og en mottakelse i Eidsvollsgalleriet.

Tora Aasland, Kirsti Kolle Grøndahl og Torild Skard under markeringen for Anna Rogstad.

Tora Aasland, Kirsti Kolle Grøndahl og Torild Skard under markeringen for Anna Rogstad.


Sist oppdatert: 07.04.2011 11:04 


Sjå også